Leerstoelen

Naast het verlenen van subsidies voor publicaties en congressen, tracht de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting de bestudering van de ideeëngeschiedenis ook te bevorderen door de instelling van bijzonder leerstoelen. De eerste bijzonder hoogleraar vanwege de stichting was Alastair Hamilton, excellent expert in het oriëntalisme en non-conformistische religieuze stromingen in Europa, die van 1985 tot 2005 een leerstoel bezette aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden.

Een tweede leerstoel werd ingesteld aan toenmalige Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Utrecht. Deze leerstoel werd van 1993 tot 2005 bekleed door de eminente Descartes-specialist Theo Verbeek.

Naast het verlenen van subsidies voor publicaties en congressen, tracht de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting de bestudering van de ideeëngeschiedenis ook te bevorderen door de instelling van bijzondere leerstoelen, thans gevestigd aan de Vrije Universiteit (sinds 2015) en de Radboud Universiteit Nijmegen (ingesteld in 2016). De eerste bijzonder hoogleraar vanwege de stichting was Alastair Hamilton, excellent expert in het oriëntalisme en non-conformistische religieuze stromingen in Europa, die van 1985 tot 2005 een leerstoel bezette aan de Faculteit der Letteren van de Universiteit Leiden. De eminente Descartes-specialist Theo Verbeek bekleedde van 1993 tot 2005 een leerstoel aan de toenmalige Faculteit der Wijsbegeerte van de Universiteit van Utrecht. Van 2009 tot 2015 was er een bijzondere leerstoel gevestigd aan de Faculteit der Historische en Kunstwetenschappen van de Erasmus Universiteit Rotterdam, die werd bekleed door Henk Nellen, internationaal gerespecteerd kenner van Hugo de Groot en de Republiek der Letteren.

Prof.dr. Fokko Jan Dijksterhuis

Per 1 september 2015 is Fokko Jan Dijksterhuis vanwege de stichting bijzonder hoogleraar ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de kennisgeschiedenis’ aan de Vrije Universiteit. Dr. ir F. J. Dijksterhuis ontwikkelde zich als wetenschapshistoricus na een studie wiskunde en wetenschapsstudies. Hij schreef een proefschrift over de optica van Christiaan Huygens, in 2004 uitgegeven als Lenses & Waves. Hij houdt zich bezig met de veelvormigheid van vroegmoderne kennispraktijken. Daarbij heeft hij bijzondere belangstelling voor exacte wijzen van kennen en voor praktijken rond zicht, licht en kleur. Naast zijn aanstelling aan de Vrije Universiteit is hij verbonden aan de afdeling STePS van de Universiteit Twente.

Link: