Welkom

Thijssen-Schoute_Enkhuizen_1950De Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting, opgericht in 1961, stelt zich tot doel het bevorderen van de bestudering van de ideeëngeschiedenis, met name die van de zeventiende eeuw. De Stichting werd in het leven geroepen door de neerlandica Louise Thijssen-Schoute (1904-1961), onafhankelijk onderzoekster en auteur van het invloedrijke Nederlands Cartesianisme (1954).

De stichting verstrekt subsidies voor de uitgave van wetenschappelijke publicaties en geeft bijdragen aan de financiering van congressen die betrekking hebben op de ideeëngeschiedenis, met name die van de Nederlandse Gouden Eeuw.

Daarnaast onderhoudt de Stichting twee bijzondere leerstoelen. Sinds 1 september 2015 is dr.ir F.J Dijksterhuis bijzonder hoogleraar ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd, in het bijzonder de kennisgeschiedenis’ namens de stichting aan de Vrije Universiteit.

Daarnaast heeft te Stichting een prijs in het leven geroepen voor de beste MA-scriptie op het gebied van de vroegmoderne intellectuele geschiedenis van de Republiek. De deadline voor nominaties voor deze prijs is 1 december 2016. Meer informatie vindt u hier.

3 Maart 2017: Uitreiking Dr. Louise Thijssen-Schoute Scriptieprijs en Oratie Dr. Ir. Fokko Jan Dijksterhuis

Op vrijdag 3 maart zal dr. ir. Fokko Jan Dijksterhuis  zijn ambt als bijzonder hoogleraar aan de VU aanvaarden met het uitspreken van zijn oratie ‘Werelden van vernuft. Denken over kennis in de vroegmoderne tijd.’ Dijksterhuis bekleedt de nieuw ingestelde leerstoel ‘Ideeëngeschiedenis van de vroegmoderne tijd’ die is ingesteld door de Dr. C. Louise Thijssen-Schoute Stichting.

Datum en plaats: 3 maart 2017, om 15.45 precies in de Aula van de Vrije Universiteit (Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam).

Voorafgaand aan de oratie, zal de door de Thijssen-Schoute Stichting ingestelde scriptieprijs worden uitgereikt. De winnares van deze prijs is Emma Mojet (UU), die deze krijgt toegekend voor haar scriptie Early Dutch Interest in Newtonian Mathematics. Adriaen Verwer (1654-1717) and Newton’s usefulness. In deze MA-scriptie analyseerde Mojet onder meer Verwers aantekeningen in de marge van Newton’s Principia.

Datum en plaats: 3 Maart 2017, om 14:15 in HG-0G11 (Hoofdgebouw VU, De Boelelaan 1105, Amsterdam).